آزمون گواه، یک ابتکار جدید

دانش‌آموزان کانونی مدتی است که واژه‌ی گواه را در برنامه‌ی راهبردی دیده‌اند و در آزمون‌های دوره، آن را تجربه می‌کنند.

آزمون گواه، یک ابتکار جدید

دانش‌آموزان کانونی مدتی است که واژه‌ی گواه را در برنامه‌‌ی راهبردی دیده‌اند و در آزمون‌های دوره، آن را تجربه می‌کنند. قطعاً کانونی‌ها می‌دانند که در هر آزمون درس‌هایی در برنامه‌ی راهبردی مشخص شده است و منبع سؤالاتی که قرار است از آن درس‌ها و مباحث در هر آزمون سؤال طرح شود معرفی می‌شود. داوطلب در آزمون با سؤالاتی روبه‌رو می‌شود که آن‌ها را در منزل و از کتاب‌های آبی حل کرده است.

سؤال متداولی که دانش‌آموزان در این باب مطرح می‌کنند آن است که آیا این آزمون‌ها نمی‌تواند مانع آن ‌شود که تراز واقعی‌شان را کسب کنند!

در پاسخ به این دانش‌آموزان باید گفت که این شرایط برای همه‌ی دانش‌آموزان کانونی یکسان است و همه‌ی دانش‌آموزان با شرایط یکسانی به آزمون می‌روند و اگر دانش‌آموزی بتواند با این شرایط نسبت به داوطلبان دیگر برتری کسب کند عالی خواهد بود و در این صورت آزمون گواه، گواه کاری است که شما برای آزمون انجام داده‌اید و چون شرایط برای همه یکسان است این امر نمی‌تواند مانع کسب تراز واقعی‌تان شود.