راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (7)

عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (7)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • حفظ انگیزه‌ی شخصی:

بدون وجود انگیزه‌ی قابل لمس در خودمان نباید انتظار ارائه‌ی رفتار‌های انگیزشی برای مخاطب داشته باشیم. انتظار دیدن رفتار باانگیزه از مخاطب بدون داشتن انگیزه در زمان گفت‌وگو با او کاملاً غیر منطقی است. یکی از بهترین راه‌هایی که برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزتان در اختیار دارید‌، به اشتراک گذاشتن بخشی از انگیزه‌ی خودتان با اوست. وقتی در زمان انتقال مطالب ردپای انگیزه‌ی مربی مشهود باشد، می‌توانیم منتظر ردپاهایی از انگیزه در دریافت‌کنندگان مطلب نیز باشیم.

  • تعیین اهداف بزرگ‌تر اما در دسترس:

اگر به فکر سوق دادن دانش‌آموز به سمت عملکردهای بهتر و قوی‌تر نسبت به وضعیت فعلی نباشید‌، عادت به ثبات و عدم تغییر‌، بخش جدانشدنی از برنامه‌های آموزشی وی خواهد شد و این عامل جایی برای فکر پیشرفت در ذهن او باقی نخواهد گذاشت. دانش‌آموز باید به قدرت خود در توانایی رسیدن به موقعیت‌های بهتر ایمان داشته باشد‌، همان گونه که شما به این قدرت ایمان دارید.

چالش کم‌انگیزگی در برابر هر دانش‌آموز قرار دارد اما می‌توان به کمک ترسیم اهداف بلندتر بر این چالش غلبه کرد. این اهداف باید با ویژگی‌های آموزشی دانش‌آموز هماهنگ باشند. در این شرایط است که می‌توانید با اطمینان خاطر نظاره‌گر پیشرفت و شکوفایی او باشید.