راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (6)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (6)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • تشویق برای انعطاف‌پذیری شخصی:

تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان می‌خواهند که موفق باشند. چگونگی ساختن این موفقیت است که نیاز به معرفی توسط مربیان دارد. در معرفیِ روش‌های موفقیت باید راهکار مثبت دیگری از ایجاد و انتشار انگیزه را بیابیم. یکی از اصلی‌ترین راه‌های ایجاد انگیزه‌ی شخصی‌، دعوت از دانش‌آموزان برای تحلیل و تفکر بر روی نقاط قوت و ضعف عملکردشان است. اگر بنا به هر دلیلی دانش‌آموز شما در ایجاد تمرکز روی فعالیت‌های خود دچار مشکل است به او کمک کنید؛ اما به خاطر داشته باشید که بخش اصلی از فرایند ریشه‌یابیِ نقاط قوت و ضعف به عهده‌ی خود او باشد. یافتن نقاط قوت با این انگیزه همراه است که حال باید به تقویت و توجه بیش‌تر به این موارد پرداخت. در سوی دیگر، یافتن نقاط ضعف توسط خود دانش‌آموز‌، بدون شک با انگیزه‌ی تلاش برای بهبود وضعیت این نقاط ضعف همراه است.

در یافتن شخصی این ویژگی‌های شخصیتی‌، انگیزه‌ای وجود دارد که در صورت معرفی و تبیین این ویژگی‌ها توسط سایر افراد شاید مانند آن مشاهده نشود؛ بنابراین در این تحلیل شخصی باید صرفاً نقش راهنما را ایفا کنید.

یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کسب موفقیت‌، نشان دادن انعطاف نسبت به موقعیت‌های آموزشی ایجادشده است. شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد‌، علاوه بر نقش پررنگی که در ایجاد انگیزه دارد‌، مقدمه‌ی نیرومندی در رسیدن به بالاترین میزان انعطاف‌پذیری شخصی است.


منبع :