راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (5)

ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (5)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • شناخت دانش‌آموزان:

رسیدن به شناخت از دانش‌آموزان‌، تعریفی فراتر از حفظ کردن نام آن‌ها را در بر می‌گیرد. دانش‌آموزان باید بدانند که مربی آن‌ها دارای علاقه‌ی ذاتی و واقعی به شناختن آن‌ها‌، مواظبت کردن از آن‌ها و موفقیت آن‌هاست. پس از ایجاد این احساس است که دانش‌آموز برای حضور پیدا کردن در محیطی که در آن درک و شناخته می‌شود علاقه‌ی بیش‌تری پیدا می‌کند. از تمام آموزه‌های منتقل‌شده در این محیط به‌خوبی استقبال می‌کند و تمام آمادگی و توان خود را برای موفقیت در این محیط به نمایش می‌گذارد. شناخت دانش‌آموزان را با همه‌ی مزایایی که بر آن شمرده شد از شناخت فردی آنان آغاز کنید و این شناخت سودمند در جهت ایجاد انگیزه را به شناخت گروه‌ها و رفتار‌های گروهی آنان تعمیم دهید.

  • توجه به مزایای شناخت دانش‌آموزان:

شناخت دقیق از مشخصه‌های دانش‌آموزان که قبلاً به ویژگی‌های اصلی آن اشاره شد دارای مزایای خاصی در نحوه‌ی عملکرد شما در جهت ایجاد بهترین شرایط انگیزشی است. برای مثال این شناخت سودمند‌، حلقه‌ی ارتباطی اتصال دادن مسائل روزمره‌ی محیط آموزشی با تجربیات مورد علاقه‌ی دانش‌آموز است. این بزرگ‌ترین گامی است که می‌توان در جهت ایجاد انگیزه‌ی شخصی برداشت. مانند تمام موارد دیگر‌، این الگوی شخصی افراد در شکل‌دهی به وقایع است که زمینه‌ساز موفقیت آنان می‌شود و در این‌جا ما با ابزار بسیار ایده‌آلی در شخصی کردن تمام وقایع روزمره در محیط آموزشی روبه‌رو هستیم. باید به اهمیت این راهکار توجه ویژه‌ای داشت.

می‌توان از داده‌های شناختی فوق‌، برای ایجاد علاقه‌ی بیش‌تر در همان زمینه‌هایی که دانش‌آموز نسبت به آن ابراز علاقه کرده است استفاده کرد.


منبع :