راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (4)

صر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (4)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • اهدای جوایز تشویقی:

همه‌ی افراد در همه‌ی سنین از هدیه گرفتن لذت می‌برند. تشویق و اعتمادبخشی‌، یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های شخصیتی همه‌ی افراد به‌خصوص کودکان و نوجوانان است. به دانش‌آموزان فرصت دریافت هدیه در ازای به نمایش گذاشتن بهترین عملکردشان را بدهید. در این حالت شاهد جهش قابل توجه در بهبود عملکرد دانش‌آموزان خواهید بود، هم‌چنان که توانسته‌اید احساس خوشایندی از اعتماد و انگیزش را نیز به آنان منتقل کنید. برای ارائه‌ی این جوایز تشویقی از چیز‌های ساده شروع کنید. تنها نکته‌ی مهم‌، نشان دادن رضایت شما از عملکرد صحیح دانش‌آموز است و این‌که این پیام به‌درستی منتقل شود. چه در مدرسه و چه در منزل، ویژگی‌های شخصیتی و نیاز‌های شخصی هر دانش‌آموز را در اهدای جوایز در نظر بگیرید.

  • تعیین مسئولیت:

ارائه‌ی مسئولیت متناسب با روحیات هر دانش‌آموز‌، یک راه مطمئن و اصولی برای ساختن ارتباط قوی با او و هم‌چنین انتقال انگیزه‌ی مشارکت و فعالیت به اوست. باید تلاش شود تا این مسئولیت‌های محول‌شده‌ی هدفمند، یک امتیاز ویژه محسوب شوند. در این حالت است که شاهد افزایش انگیزه‌ی دانش‌آموز در جهت تلاش برای دریافت کردن این مسئولیت خواهید بود؛ امری که منجر به بهبود شرایط آموزشی وی می‌شود. در تعیین نوع مسئولیت افراد انتظارات آن‌ها از مشاغل آینده را در نظر بگیرید. از این تکنیک می‌توان پلی برای معرفی مناسب مشاغل به دانش‌آموزان نیز ساخت.


منبع :