راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (3)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (3)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • تغییر موقعیت‌ها و مناظر:

کلاس درس‌، بهترین محل برای یادگیری مفاهیم درسی است؛ اما ثابت بودن دکوراسیون این محیط‌، در حالی که دانش‌آموزان در یک زمان طولانی سال تحصیلی در آن حاضر می‌شوند‌، رفته رفته با ایجاد احساس کسالت و تکرارپذیریِ موقعیتی همراه است. نباید از تأثیر منفی این موضوع بر یادگیری و انگیزه‌ی آموزشی دانش‌آموزان غافل شویم.

مغز‌، تشنه‌ی تازه‌هاست و قرار گرفتن در میان تغییرات موقعیتی جدید‌، همیشه با احساس تنوع و پویایی همراه است. هرازگاهی تغییرات کوچکی در چینش کلاس و مدرسه انجام دهید. سفر‌های کوتاه میدانی را در نظر داشته باشید. کلاس‌های درسی می‌توانند در روز‌های آفتابی در محیط باز برگزار شوند. این تغییرات ساده را در رسیدن به انگیزه‌ی آموزشی بیش‌تر دست‌کم نگیرید.

  • فرصت‌سازی برای همه‌ی شیوه‌ها:

 همه‌ی دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی به درس‌ها و تکالیف درسی به شیوه‌ی یکسان عمل نمی‌کنند. با وجود این، ایجاد یک تلفیق سازنده از این عادات رفتاری گوناگون نقش مؤثری در ادامه‌ی انگیزه در همه‌ی دانش‌آموزان با هر سَبک رفتاری دارد. برای مثال‌، گروهی به مطالعه با صدای بسیار آهسته عادت دارند و گروهی دیگر حل کردن هر تکلیفی را در فضای گروهی ترجیح می‌دهند. برای با انگیزه‌ نگه داشتن همه‌ی گروه‌های دانش‌آموزان‌، تدریس اولیه یا ارائه‌ی مشاوره را مناسب تمام گروه‌ها انجام دهید و بعد زمان مناسبی را برای دانش‌آموزان با وجوه مختلف عملکردی‌شان در نظر بگیرید تا بهترین برداشت شخصی را از مطالب داشته باشند. اجرای این تکنیک به حفظ توجه و انگیزه‌ی دانش‌آموزان کمک شایانی خواهد کرد.


منبع :