راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (1)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (1)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

مشابه تمام مشخصه‌های فردی دیگر‌، انگیزه و رفتار‌های انگیزشی در هر فرد متفاوت است و این گوناگونی، کار ایجاد انگیزه در افراد را فراگیرتر کرده و نقش هماهنگی در رسیدن به انگیزه‌ی جمعی را واضح‌تر می‌سازد. تلاش برای ساختن مجموعه‌های باانگیزه‌، ارزشمندترین گام برای رسیدن به بازدهی بالای یادگیری‌، آمادگی برای انجام تکالیف زمان‌بر و نظم و انضباط در عملکرد‌های آموزشی است. راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • دادن حق انتخاب و احساس کنترل به دانش‌آموزان:

گاهی به دانش‌آموزتان در زمینه‌های کاری‌اش در کلاس درسی و جلسات مشاوره حق انتخاب بدهید. تعدد انتخاب‌های یک فرد همیشه با احساس امنیت و اعتماد همراه است و در بحث آموزش‌، نقش بسیار مؤثری در انگیزش دانش‌آموزان برای تلاش و پشتکار بیش‌تر دارد. باید توجه داشت که این حق انتخاب‌ها کاملاً منطقی و اصولی بوده و با سردرگمی برای داشتن انتخاب کاملاً متفاوت است.

برای مثال، با مشخص کردن چند دسته از تکالیف که مناسب شرایط درسی گروه‌های مختلف دانش‌آموزان است، آن‌ها را در انتخاب کردن تکلیفی که به عهده خواهند گرفت آزاد بگذارید. این آزادی عمل علاوه بر ایجاد اعتمادبه‌نفس، به افزایش انگیزه برای انجام بهتر و بیش‌تر تکالیف همراه است.


منبع :