خوب بخوانید و خوب یاد بگیرید

مکان مطالعه باید شرایطی داشته باشد که در یادگیری شما مؤثر باشد.

خوب بخوانید و خوب یاد بگیرید

زمان و مکان مطالعه:

مکان مطالعه باید شرایطی داشته باشد که در یادگیری شما مؤثر باشد. مکان مطالعه باید ویژگی‌هایی از قبیل سکوت، نور مناسب و دمای خوب داشته باشد. با در نظر گرفتن مکان مطالعه بهتر است آن را تا حد امکان تغییر ندهید؛ زیرا ما خیلی زود به هر چیزی عادت می‌کنیم. اگر مکان ثابتی برای مطالعه داشته باشیم به محض رسیدن به آن مکان ذهن ما کم کم آماده‌ی تمرکز حواس و یادگیری می‌شود؛ بنابراین ثابت بودن مکان مطالعه و مشخص بودنش با وجود شرایط حاکم در آن مثل وسایل مطالعه‌ی کتاب‌ها، قلم، دفترها و... موجب تمرکز حواس بیش‌تر و آمادگی ذهنی فرد هنگام مطالعه می‌شود.

هنگام مطالعه تمرکز داشته باشید و برای تمرکز بیش‌تر باید خود را از دنیای خارج دور کنید و در محیطی مناسب مطالعه کنید. این محیط باید آرام، روشن، دارای هوای مناسب و بدون سروصدا باشد تا زمینه را برای مطالعه فراهم کند؛ اما زمان مطالعه بستگی به عادت فرد دارد.

باید بدانید چه درسی را در چه ساعاتی از روز می‌خوانید. بعضی‌ها تا نیمه‌های شب بیدارند و بعضی‌ها صبح‌ها زود بیدار می‌شوند. افراد در ساعات مختلف درس را بهتر درک می‌کنند و بهتر یاد می‌گیرند. سعی کنید زمانی را که بهتر یاد می‌گیرید در اولویت قرار دهید تا مطالب را بهتر یاد بگیرید.

در آرامش بیش‌تر مطالعه کنید تا مطالب را بهتر بیاموزید.