سه کلید موفقیت: هدف، اراده، پشتکار

فراموش نکنید که رسیدن به موفقیت سخت نیست؛ تنها کافی است تصمیم بگیرید، یک هدف را انتخاب کنید و با جدیت و مصمم به راهتان ادامه دهید تا به آن دست پیدا کنید.

سه کلید موفقیت: هدف، اراده، پشتکار

روزانه شاهد تعداد زیادی از افراد هستیم که می‌گویند یک کار را شروع کردم و تا نیمه‌ی راه رفتم اما به هدف نرسیدم. برای کسب موفقیت در انجام یک عمل، شرط اصلی، داشتن هدف برای رسیدن و به پایان رساندن آن است.

در ابتدا برای خود مشخص کنید که اگر قرار است موفقیتی را کسب کنید، هدف از این موفقیت چیست. مثلاً یک هدف مشترک در ابتدای سال برای تمام دانش‌آموزان، کسب نمره‌های عالی و موفقیت در ایام مدرسه و امتحانات است؛ پس این یک هدف است و باید انتخابش کنید؛ اما نیاز است برای رسیدن به این هدف اراده داشته باشید. اراده یعنی انگیزه برای ادامه‌ی راه تحت هر شرایطی؛ یعنی حتی در صورت وجود مانع در نیمه‌ی راه، انگیزه و اراده‌ی خود را از دست ندهید و به راهتان ادامه دهید و در میان راه پشتکار لازم برای رسیدن به پایان رساندن هدف را داشته باشید؛ یعنی به این خودباوری دست پیدا کرده باشید که بتوانید از صفر شروع کرده و راه را ادامه دهید و تا پایان راه مسیر موفقیت را طی کنید.

فراموش نکنید که رسیدن به موفقیت سخت نیست؛ تنها کافی است تصمیم بگیرید، یک هدف را انتخاب کنید  و با جدیت و مصمم به راهتان ادامه دهید تا به آن دست پیدا کنید.