مسئولیت اشتباهات‌تان را بپذیرید

وقتی در آزمون به سؤالی پاسخ اشتباه می‌دهید، عکس‌العملتان چیست؟ آیا به دنبال جواب صحیح می‌روید؟

مسئولیت اشتباهات‌تان را بپذیرید

وقتی در آزمون به سؤالی پاسخ اشتباه می‌دهید، عکس‌العملتان چیست؟ آیا به دنبال جواب صحیح می‌روید؟ یا  با گرفتن قیافه‌ی حق‌به‌جانب عامل دیگری را مقصر اشتباه می‌دانید (سختی سؤال، شرایط جلسه)؟

برخی دانش‌آموزان راه دوم را انتخاب می‌کنند. پذیرفتن اشتباه، برای دانش‌آموزان بی‌تجربه‌ای که هنوز در حال یادگیری مسئولیت‌پذیر شدن هستند کار دشواری است. دانش‌آموزان موفق می‌دانند که هر کسی می‌تواند گاهی اشتباه کند؛ اما مهم آن است که مسئولیت اشتباه خود را بر عهده بگیرد و به عنوان یک تجربه به آن نگاه کند و سعی در برطرف کردن مشکل با افزایش ساعت مطالعه، دقت در خواندن، تست زدن و مرور کردن داشته باشد.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور خارج از کشور 96 بخش سوم
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی