ریاضی چهارم را با کانون همراه کنید

دانش‌آموزان سال چهارمی برای پاسخ‌گویی به امتحانات کلاسی و پایان ترم ناگزیر به مطالعه‌ی دقیق مطالب کتاب و حل مسائل آن هستند.

با توجه به اهمیت درس ریاضی در گروه کنکوری‌های انسانی و ارزش آن در تراز و سبقت از همتایان کافی است  با توجه به بودجه‌بندی کنکور (7 سؤال از مباحث: دنباله‌ی اعداد 2 سؤال، لگاریتم 1 سؤال، جدول‌‌سازی 2 سؤال، احتمال مقدماتی 2 سؤال) نگاه ویژه‌ای به کتاب داشته باشید.

دانش‌آموزان سال چهارمی برای پاسخ‌گویی به امتحانات کلاسی و پایان ترم ناگزیر به مطالعه‌ی دقیق مطالب کتاب و حل مسائل آن هستند. از طرفی به دلیل مباحث مستقل در این کتاب نیاز به زمینه‌ی مطالعاتی کتاب‌های سال گذشته به طور کامل ندارند. کافی است مباحث اتحاد تجزیه و فرمول کلی را مرور کنند. این برگ برنده‌ی آن‌ها محسوب می‌شود. کافی است در کنار مطالب تشریحی با تهیه‌ی کتاب آبی ریاضی انسانی که شامل سؤالات کنکور است تسلط تستی خود را بهتر کرده و خود را با برنامه‌های کانون همراه سازند. با ویژگی پوششی بودن مباحث آزمون‌ها به‌راحتی پاسخ‌گوی این سؤالات خواهند بود و فاصله‌ی بین خود و رقبا را زیادتر می‌کنند.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب