ذهنت را دریا کن

تو هم ذهنت را از حاشیه‌ها آزاد کن و چیزهایی را که مانع تو برای رسیدن به هدف است کنار بگذار. ذهنت را آن‌قدر شفاف و زلال کن که بتواند مروارید گران‌بها را در صدف وجودت بپروراند.

ذهنت را دریا کن

تا به حال کنار ساحل دریا رفته‌ای؟ چه‌قدر زیبا و دل‌انگیز است و هر بیننده‌ای را به خودش جذب می‌کند. چه‌قدر لذت دارد نگاه کردن به آن و چه آرامشی می‌گیری از او! تا به حال به علت این آرامش فکر کرده‌ای؟ جزر و مدهای پی‌درپی، موج‌ها را خسته نمی‌کند. موج‌ها هیچ گاه از حرکت بازنمی‌مانند؛ زیرا می‌دانند در پس هر سختی راحتی است و هم‌چنان با سخت‌کوشی خود را به ساحل هدف می‌رسانند. موج‌ها چیزهای زائدی را به کناری می‌ندازند و با آرامش بیش‌تر و بهتر راه را می‌پیمایند.

تو هم ذهنت را از حاشیه‌ها آزاد کن و چیزهایی را که مانع تو برای رسیدن به هدف است کنار بگذار. ذهنت را آن‌قدر شفاف و زلال کن که بتواند مروارید گران‌بها را در صدف وجودت بپروراند.