اهمیت نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

نوشتن خودنگاری، تخلیه‌ی دغدغه‌ها و استرس‌های دانش‌آموز قبل و بعد از برگزاری آزمون است.

اهمیت نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

نوشتن خودنگاری، تخلیه‌ی دغدغه‌ها و استرس‌های دانش‌آموز قبل و بعد از برگزاری آزمون است. شما با نوشتن خودنگاری آغازین می‌توانید:

  • استرس خود را کاهش دهید.

  • به فکرهای پراکنده‌ی ذهن خود نظم دهید.

  • هدف‌گذاری‌های خود را یادآوری کنید.

با نوشتن خودنگاری پایانی:

  • شناخت واقع‌بینانه‌تری از خود داشته باشید.

  • با بررسی نتیجه‌ی هدف‌گذاری‌ها، در تعیین اهداف بعدی دقت بیش‌تری کنید.

  • اعتمادبه‌نفس بیش‌تری برای آزمون بعد کسب کنید.