مکتوب‌سازی

مکتوب‌سازی، ذهن را متعهد می‌سازد. فرقی نمی‌کند برنامه‌ی درسی‌تان باشد یا برنامه‌ی روزانه‌تان یا شاید هم قرار ملاقات‌های‌تان.

مکتوب‌سازی

مکتوب‌سازی، ذهن را متعهد می‌سازد. فرقی نمی‌کند برنامه‌ی درسی‌تان باشد یا برنامه‌ی روزانه‌تان یا شاید هم قرار ملاقات‌های‌تان.

بنویسید در جایی که از طلایی‌ترین دارایی‌تان یعنی وقت‌تان بی‌کرانه‌ترین امانت‌داری را انجام می‌دهد.

منظورم آن امانت‌دار آبی‌رنگی‌ است که بیش‌ترین زمان را با شما سپری می‌کند و ماندگارترین دوست‌تان است. بنویسید تا ذهنتان دریابد که مسئول است در مورد زمان‌های شما و بداند که باید متعهدانه به وظایفش عمل کند و کارهایش را به موقع انجام دهد.

بنویسید تا ذهنتان به اهمیت موضوع کار شما پی ببرد و بداند که برای بهترین و باارزش‌ترین هدف شما می‌جنگد؛ پس باید ثابت‌قدم و استوار تا پایان مسیر باقی بماند. بنویسید تا ذهنتان نظم‌دهی به برنامه‌تان را با سهولت بیش‌تری انجام دهد و درک و پذیرش آن را با اشتیاق انجام دهد. فراموش نکنید ذهن شما هوشیار و توانمند است؛ پس بنویسید.