نقاط کور را سطحی نخوانید

برای مثال از اتحادها و تجزیه از کتاب اول دبیرستان به طور مستقیم سؤال طرح نمی‌شود ولی از این بخش در دنباله‌های حسابی و هندسی در گروه انسانی، 2 سؤال طرح می‌شود.

عادت رایج در بین دانش‌آموزان این است که ابتدا ساعت مطالعه را برحسب بودجه‌بندی و بارم امتحانی می‌نویسند و اجرا می‌کنند و زمانی را برای یادگیری مباحثی که در چند سال اخیر سؤال طرح نشده در نظر نمی‌گیرند. در نگاه کلی این روش خوب است در صورتی که به مباحثی که از آن‌ها در چند سال گذشته سؤال طرح نشده بی‌تفاوت نباشند. یادگیری این مباحث که به‌اصطلاح نقاط کور گفته می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با تغییر طراح سؤال امکان طرح سؤال ایجاد می‌شود و از طرفی پیوستگی بین مباحث کتاب موجب عدم  تسلط بر مبحث بعدی می‌شود. مباحث طوری هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند.

برای مثال از اتحادها و تجزیه از کتاب اول دبیرستان به طور مستقیم سؤال طرح نمی‌شود ولی از این بخش در دنباله‌های حسابی و هندسی در گروه انسانی، 2 سؤال طرح می‌شود.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب