همه‌ی درس‌ها مثل بازی هستند

حق هیچ درسی آن نیست که بر روی نیمکت ذخیره‌ها بنشیند. در بازی کنکور باید با تمام درس‌ها بازی کنیم تا بتوانیم پیروز میدان باشیم.

همه‌ی درس‌ها مثل بازی هستند

حق هیچ درسی آن نیست که بر روی نیمکت ذخیره‌ها بنشیند. در بازی کنکور باید با تمام درس‌ها بازی کنیم تا بتوانیم پیروز میدان باشیم.

بسیار شنیده می‌شود که دانش‌آموزان عنوان می‌کنند که نمی‌خواهند درسی را در آزمون کنکور پاسخ دهند و آن را کاملاً کنار گذاشته‌اند که البته دلایل متفاوتی را چون علاقه‌مند نبودن به آن درس یا عدم درک صحیح از مطالب و مواردی از این دست عنوان می‌کنند؛ اما دلیل هر چه باشد باید شجاعت پیشه کنید و پذیرای چالش باشید و سعی کنید که به سوی آموزش گام به گام آن بروید؛ ضمن آن‌که می‌توانید در این مسیر و برای کارآزموده شدن از آزمون‌ها بهره گیرید.

از آزمون بعد، درس‌هایی را که تا کنون بازی نمی‌دادید، با هدف‌گذاری سبکی وارد میدان کنید تا پیروز باشید.