هنر هدف‌گذاری کردن

در پایان برنامه‌ی دوهفته‌ای آزمون‌ها یکی از حساس‌ترین مراحل برای آمادگی هر آزمون هدف‌گذاری کردن است.

هنر هدف‌گذاری کردن

در پایان برنامه‌ی دوهفته‌ای آزمون‌ها یکی از حساس‌ترین مراحل برای آمادگی هر آزمون هدف‌گذاری کردن است. برای هر آزمون باید یک هدف‌گذاری منطقی و معقول و متناسب با تلاش‌های‌تان در طول دو هفته انجام دهید و متوجه باشید که رشد تراز معقول در هر آزمون بین 150 تا 200 نمره است.

اما چه‌طور و چگونه هدف‌گذاری کنیم و هدف‌گذاری چه کمکی به فرایند آزمون دادن ما خواهد کرد؟

در دو آزمون اولی که شرکت می‌کنید سعی کنید فقط سؤالاتی را که بلد هستید پاسخ دهید تا در بازه‌ی زمانی یک‌ماهه تراز خالصتان مشخص شود.

حال با توجه به روند مطالعاتی خودتان در هفته و تراز دو آزمون قبل سعی کنید تا برای خودتان هدف‌گذاری چند تا از 10 تا انجام دهید. اگرچه به نظر من نیاز دارید تا در این زمینه با پشتیبان یا مشاور‌تان مشورت کنید؛ زیرا سطح شما را ارزیابی کرده و با توجه به آن برای شما هدف‌گذاری خواهد کرد.

در هدف‌گذاری موارد زیر را رعایت کنید:

1. روز آزمون هدف‌گذاری خود را در یک کاغذ کوچک یادداشت کنید و همراه خود ببرید. به هیچ وجه در فکر حفظ کردن اعدادی که هدف‌گذاری کرده‌اید نباشید؛ زیرا هدف‌ها باید روی کاغذ نوشته شوند.

2. از همان درس اول یعنی ادبیات باید به هدف‌گذاری خود پایبند باشید و آن را رعایت کنید.

رعایت کردن هدف‌گذاری برای شما چند مزیت دارد:

الف) باعث می‌شود استرس شما کم‌تر شود. وقتی در درسی هدف‌گذاری شما 6 از 10 تاست، شما نیمه‌ی خالی لیوان را نیز ببینید؛ یعنی در این درس شما به 4 سؤال از هر 10 سؤال پاسخ نخواهید داد؛ پس با خیالی آسوده از تست‌های وقت‌گیر و شک‌دار رد شوید.

ب) هدف‌گذاری باعث مدیریت و ذخیره‌ی زمان خواهد شد. برای مثال اگر درس ادبیات در آزمون 20 سؤال دارد و زمان پاسخ‌گویی به آن نیز 20 دقیقه است و هدف‌گذاری کرده‌اید که 5 سؤال از 10 سؤال را پاسخ دهید یعنی می‌خواهید نیمی از سؤالات را پاسخ دهید؛ پس باید 10 دقیقه زمان اضافه بیاورید. توجه کنید که 10 سؤال را در بیست دقیقه پاسخ ندهید!

ج) هدف‌گذاری هماهنگ‌سازی تمام درس‌ها با یکدیگر است. وقتی مشاورتان برای ادبیات، 6 سؤال از 10 سؤال هدف‌گذاری کرده است حتماً درس‌های دیگر را نیز با توجه به همین عدد هدف‌گذاری کرده است. پس تا جایی که امکان دارد اعداد هدف‌گذاری را تغییر ندهید. این بخش از هدف‌گذاری باعث می‌شود که همه‌ی درس‌های شما با هم رشد کنند.

د) هدف‌گذاری باعث می‌شود تعداد غلط‌های‌تان کاهش یابد؛ زیرا هر سؤالی را که بلد هستید و هدف‌گذاری کرده‌اید پاسخ خواهید داد.