و اما پس از دریافت کارنامه

شما پس از دریافت کارنامه در عصر آزمون چه کاری انجام می‌دهید؟ چه برنامه‌ای برای خود دارید؟

و اما پس از دریافت کارنامه

شما پس از دریافت کارنامه در عصر آزمون چه کاری انجام می‌دهید؟ چه برنامه‌ای برای خود دارید؟

صد البته درست است که بگوییم برنامه‌ی هر کس مختص خود اوست اما سعی کنید در عصر آزمون و پس از دریافت کارنامه و صحبت با پشتیبان یا مشاورتان کارهای زیر را انجام دهید:

- شمای کلی و درنهایت جزئی از برنامه‌ی کاری‌تان را طبق برنامه برای آزمون بعد بنویسید.

- ستون پیش‌بینی را در دفتر برنامه‌ریزی پر کنید.

- هدف‌گذاری‌تان را برای آزمون بعد برای هر درس بنویسید.

- در کارنامه‌، سؤالاتی را که ممکن است شانسی جواب داده باشید و در دام آموزشی افتاده باشید شناسایی کنید.

- در کتاب خودآموزی‌تان سؤالاتی را که در دام آموزشی افتاده‌اید با علت اشتباهتان یادداشت کنید.

- کتاب‌هایی را که برای اهدافی که برای آزمون بعد باید از آن‌ها استفاده کنید مشخص کنید.

- نقاط قوتی را که برای آزمون بعد می‌خواهید تقویت کنید مشخص کنید.

- چالش‌هایی را که برای آزمون بعد با آن روبه‌رو هستید و باید برطرف شوند مشخص کنید.

این گونه مسیرتان را تا آزمون بعد مشخص می‌کنید و قطعاً می‌توانید پیروز شوید.