بهترین هدیه‌ی روز دانش‌آموز من

هر سال روز دانش‌آموز (13آبان) بابا و مامان هدیه‌ای برایم می‌خریدند و روی میز تحریر من قرار می‌دادند.

بهترین هدیه‌ی روز دانش‌آموز من

هر سال روز دانش‌آموز (13آبان) بابا و مامان هدیه‌ای برایم می‌خریدند و روی میز تحریر من قرار می‌دادند. من آن روز خودم را زودتر از هر روز دیگر برای دیدن کادو به خانه می‌رساندم؛ اما پارسال که ششم بودم هدیه‌ی متفاوت‌تری دریافت کردم که عامل قبولی من در آزمون تیزهوشان شد.

سال گذشته روز دانش‌آموز در مسیر برگشت به خانه تمام ذهنم درگیر هدیه بود که چه هست. به آپارتمان رسیدم و از بس عجله داشتم منتظر آسانسور نماندم و پله‌ها را دو تا یکی کردم. به محض رسیدن به خانه در را باز کردم و با صدای بلند سلام کردم و سریع خودم را به اتاق رساندم. هدیه روی میز بود. همین که باز کردم متعجب شدم. چند کتاب پرتکرار از ریاضی و علوم و کتاب کار و کتاب آمادگی تیزهوشان انتشارات کانون.

اول خیلی ناراحت شدم اما وقتی مادرم به اتاق آمد و در مورد ثبت نام آزمون‌های کانون و اهمیت کتاب‌ها گفت خیلی خوشحال شدم. ایشان گفت کتاب‌های پرتکرار شامل سؤال‌های دبیران مختلف سراسر کشور است و این‌که هر دبیر با چه دیدگاهی سؤال طرح کرده است کمک فراوانی به تسلط بر مبحث هر درس می‌کند و این کتاب‌ها مکمل خوبی برای کتاب‌های درسی هستند. ایشان گفت امسال به دلیل آزمون تیزهوشان باید منظم و پرتلاش باشم؛ به همین دلیل مرا در آزمون‌های کانون ثبت نام کرد تا احتمال موفقیتم در آزمون تیزهوشان دوچندان شود.

بعد از آن، هر شب مادرم تمریناتی از کتاب برایم مشخص می‌کرد و من حل می‌کردم. با این روش تمام نمرات امتحانات مدرسه‌ام خوب شد و در آزمون‌های کانون با جدیت بیش‌تری حاضر شدم. درنهایت در آزمون تیزهوشان قبول شدم و تصمیم دارم امسال پیشنهاد خودم برای کادو روز دانش‌آموز کتاب‌های کانون باشد.