روز قشنگ شما، روز دانش‌آموز

چه حس خوب و دلنشینی است وقتی کسی در طی سال علاوه بر روز تولدش، یک روز دیگر یعنی روز دانش‌آموز را هم به او تبریک می‌گویند.

روز قشنگ شما، روز دانش‌آموز

13 آبان یکی از قشنگ‌ترین روزهای سال برای کسانی است که به مدرسه می‌روند و نام دانش‌آموز بر آن‌ها نهاده شده است؛ یعنی روز دانش‌آموز؛ روزی که به نام شما دانش‌آموزان در تقویم ثبت شده است.

چه حس خوب و دلنشینی است وقتی کسی در طی سال علاوه بر روز تولدش، یک روز دیگر یعنی روز دانش‌آموز را هم به او تبریک می‌گویند.

انگاری تازه پا به جهان گشوده و متولد شده است؛ ولی این بار برای درس خواندن و با عنوان یک دانش‌آموز.

کسی که قرار است بعد از طی چندین سال تحصیلی موفق جزء سرمایه‌های ملی کشورش باشد و برای کشورش افتخار بیافریند. پس من هم این روز را به شما دانش‌آموزان عزیز تبریک می‌گویم.

13 آبان روز زیبایت مبارک.