تحلیل آزمون 8 آبان: دروس عمومی سوم دبیرستان چه طور بود؟

میانگین درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در دروس مختلف، به شرح زیر است:

تحلیل آزمون 8 آبان: دروس عمومی سوم دبیرستان چه طور بود؟دانش‌آموزان عزیز، نظر شما چیست؟ آیا آزمون برای شما مفید بود؟ از عمل‌کرد خود راضی هستید؟ برای آزمون بعد هدف‌گذاری کرده‌اید؟