تحلیل آزمون 8 آبان- سوم مکانیک خودرو

امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب‌تری در آزمون‌های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 8 آبان- سوم مکانیک خودرو

نگاه کلی به آزمون

بررسی داده های آماری پس از برگزاری آزمون 8 آبان، نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می رسد. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب تری در آزمون های آتی داشته باشید.

با ارزیابی انجام گرفته شده از این آزمون، مشاهده می‌شود که کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به درس محاسبات فنی با 17 درصد و همچنین بیش‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات در درس اجزای ماشین با 52 درصد پاسخ‌گویی بوده است.

تحلیل آزمون 8 آبان- سوم مکانیک خودرو

درصد پاسخ‌گویی صحیح:

با ارزیابی انجام گرفته شده از این آزمون، مشاهده می‌شود که کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به درس محاسبات فنی با 17 درصد و همچنین بیش‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات در درس اجزای ماشین با 52 درصد پاسخ‌گویی بوده است.

تحلیل آزمون 8 آبان- سوم مکانیک خودرو

چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون 8 آبان نتایج زیر حاصل شده است.

تحلیل آزمون 8 آبان- سوم مکانیک خودرو

توضیحات پایانی و نکات مشاوره‌ای:

با شروع سال تحصیلی توصیه می شود کتاب جامع مکانیک خودرو را از نمایندگی های کانون و کتابفروشی های معتبر تهیه کنید. این کتاب بهترین مرجع و همراه شما داوطلبان برای آمادگی کنکور سراسری می باشد.

‌سایت کانون حاوی مطالب آموزشی، مشاوره ای و درسی گوناگونی در تمام رشته ها می باشد.

حتماً با مراجعه به سایت کانون ازمطالب و تصاویر جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 بازدید نمایید.


مهدی ترابی