جست‌وجوی حیات در مریخ با حسگرهای تار عنکبوتی

دانشمندان آژانس فضایی اروپا موفق به تولید حسگرهای نوری با استفاده از تار عنکبوت شدند.

جست‌وجوی حیات در مریخ با حسگرهای تار عنکبوتی

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، محققان معتقدند که به کمک حسگرهای نوری ساخته شده از تار عنکبوت می‌توان فعالیت‌های بیولوژیکی مریخ را از طریق گازهای متصاعد شده دنبال کرد.

پس از سال‌ها جستجو برای یافتن حیات در مریخ اکنون محققان بر این باورند که تنها راه شناسایی فعالیت‌های میکروبی در این سیاره، استفاده از حسگرهای آشکارساز آمونیاک است، چرا که این ماده در همه فعالیت‌های میکروبی و زیستی تولید می‌شود.

پروفسور لوک تواناز، سرپرست گروه تحقیقاتی موسسه فناوری سوئیس اظهارکرد: به کمک حسگرهای نوری ساخته‌ شده از تار عنکبوت می‌توان وجود مواد آلی مختلف در سیاره سرخ را ثبت کرد، چرا که با تاثیر مواد بیرونی در جریان نور عبوری از حسگرهای نوری می‌توان تا حدی ماده بیرونی را تشخیص داد.

وی در مورد علت انتخاب تار عنکبوت افزود: فیبرهای نوری مصنوعی تحت تاثیر مواد شیمیایی محیط قرار نمی‌گیرند، اما حسگرهای نوری ساخته شده از تار عنکبوت نشانگر خوبی برای وجود مولکول‌های قطبی مثل آمونیاک هستند.

مولکول‌های قطبی مثل آمونیاک با تاثیر در ساختار مولکولی تار عنکبوت باعث تغییر در قطبیت نور عبوری می‌شوند.

محققان با آزمایش حسگر نوری ساخته شده از تار عنکبوت دریافتند که قابلیت عبور پرتوهای نور و قدرت تشخیص مولکول‌های قطبی با این روش امکان‌پذیر است.

منبع :