تحلیل آزمون 8 آبان سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 8 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 8 آبان سوم تجربی


دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 8 مهر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده دو تراز 5500 و 4750 یک واحد آزمون آسان تر شده است.

  • در درس زیست- گواه (شاهد)، آزمون به نسبت سوال­های عادی آسان­تر شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازهای 5500 و 6250 ، یک واحد آزمون سخت تر شده است.

  • در درس فیزیک، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 آزمون سخت تر شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون در تمامی محدوده­ها یک واحد سخت­تر شده است.