نوروز 96

دانلود پاسخ تشریحی آزمون 8 آبان 94

پاسخ تشریحی آزمون 8 آبان 94 را اینجا دانلود کنید.پاسخ تشریحی آزمون 8 آبان 94 را اینجا دانلود کنید.

فایل های ضمیمه
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده