سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان را در زیر بخوانید...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94


در ابتدای جلسه، کاظم قلم چی به این نکته اشاره کردند که دانش آموزان برای سوالات دام دار درس های مختلف در سایت کانون کامنت بگذارند و علت دام سوالات را که دیگران بیان کرده اند را هم بخوانند.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

پشتیبان‌ ویژه‌های پسر کانون فرهنگی آموزش در سال 94

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

پشتیبان‌ ویژه‌های دختر کانون فرهنگی آموزش در سال 94

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

برترهای دختر- جلسه‌ی نفرات برتر 8 آبان

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

مادران برترهای تهران- جلسه‌ی نفرات برتر 8 آبان

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

پدران برترهای تهران- جلسه‌ی نفرات برتر 8 آبان

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر آزمون 8 آبان 94

برترهای پسر- جلسه‌ی نفرات برتر 8 آبان


صحبت های کاظم قلم چی در این جلسه را در زیر بخوانید:

موضوع جلسه: در جلسه ی آزمون چگونه یاد می گیریم؟

شرکت در آزمون های برنامه ای تحولاتی ایجاد می کند و سبب پیشرفت می شود و اگر بدانید این موضوع چگونه محقق می شود تاثیر آن بیشتر است. در سه مرحله قبل و بعد و حین آزمون اتفاقات آموزشی مهم و تاثیرگذاری می افتد که باید از آن آگاه باشید. اگر بدانید در همان جلسه ی آزمون چه اتفاقی می افتد یادگیری شما در جلسه ی آزمون چندبرابر می شود. همان 4 ساعتی که شما دارید امتحان می دهید یک یادگیری عمیق و گسترده و مهم رخ می دهد.

در آزمون، "ارزیابی به مثابه یادگیری" رخ می دهد.

در آزمون هایی که براساس نتایج آن ها سرنوشت شما مشخص می شود از جمله کنکور، عنصر ارزیابی خیلی مهم است و استرس شما بیشتر است و در نتیجه در آن آزمون ها نقش یادگیری زیاد نیست. در این مدل، آزمون به قصد ارزیابی گرفته می شود.

فرق آزمون های کانون با آن آزمون ها این است که آزمون های کانون برنامه ای هستند و هدف یادگیری است نه ارزیابی. البته آزمون های کانون نقش سنجشی هم دارند. بنابراین به یک تغییر نگرش نیاز داریم.

در آزمون های کانون به معنای دقیق کلمه یاد می گیرید اما یادگیری از نوع دیگر.

موضوع دیگر که باز هم زیرمجموعه ی یادگیری است، به این صورت است که طبقه بندی می کنید. دکارت می‌گوید یادگیری چیزی جز طبقه بندی نیست.

سوم این که شما خودتنظیمی را یاد می گیرید. خودتنظیمی 2 آیتم دارد: هوش هیجانی (مدیریت اراده) و فراشناخت (مدیریت تفکر) و با خودتنظیمی، یکی این که مهارت ها و دانش فراشناختی را یاد می گیرید و دوم این که هوش هیجانی را تقویت می کنید. از نظر من، مدیریت تفکر بسیار مهم تر است. من تلاش می کنم که شما روش تفکر را یاد بگیرید.

چهارم این که مدیریت زمان را یاد می‌گیرید.

در انتها، تعدادی باید و نباید جلسه‌ی آزمون هست که بیان خواهیم کرد.

در جلسه آزمون شما یاد می گیرید اما سوال این است که چگونه؟ یادگیری شما در این چند ساعت جلسه ی آزمون ارزش چندین برابری دارد. اگر به جای این زمان به مطالعه می پرداختید یادگیری شما کمتر بود. در کتاب   make it stick برای اولین بار به بازیابی اطلاعات اشاره شده است. نسبت بازیابی به بازخوانی باید 70 درصد به 30 درصد باشد. در هنگام بازیابی مطالب به گونه ای متفاوت از بار نخست در ذهن شما ذخیره می شود و بهترین شکل بازیابی در هنگام امتحان رخ می دهد. ما روش 3 روز یک بار را برای دوران جمع بندی سال ها پیش مطرح کردیم که در یک ماه پایانی (کنکور شما نیز در 24 و 25 تیر برگزار می شود.) طبق آن پیش می روید که این روش هم همان بازیابی محسوب می شود.

در آزمون های کانون نگران نباشید و استرس نداشته باشید و یاد بگیرید.

"دور تند" هم روش دیگری است که در آزمون محقق می شود، این که شما در آزمون در یک زمان اندک و دور تند تمام کتاب ها را به نوعی مرور می کنید. هنگام آزمون، یادگیری مجموعه ای هم اتفاق می افتد یعنی مجموعه ای از دروس را در زمانی اندک سرجلسه ی آزمون باید بازیابی کنید. اولین ویژگی آزمون های کانون، برنامه ای بودن سپس آموزشی و بعد از آن سنجشی بودن آن است.

اگر دانش آموزی در 7 آزمون متوالی کانون، فقط رشد کند تقلب می کند و تقلب هوشمندانه زیرا تجربه نشان داده است که زندگی فراز و نشیب و افت و صعود دارد و به همین دلیل از اولیا و پشتیبان‌ها می خواهیم که دانش آموزان را بابت عدم رشد در آزمون ها به صورت متوالی، سرزنش نکنند و اجازه دهند که یادگیری محقق شود.

اشتباهات خود در جلسه آزمون را دوست داشته باشید. اشتباه بخش ضروری از فرآیند یادگیری است. اشتباه نزدیک ترین همسایه ی خلاقیت است اشتباهات خودتان را دوست داشته باشید و از آن یاد بگیرید.

طبقه بندی

هر نوع طبقه بندی سر جلسه ی آزمون از جمله طبقه‌بندی با تکنیک ف. ش. ن. م. س محقق می‌شود. در این تکنیک، س نشانه ی سوالاتی است که سطحی یاد گرفته اید نه عمقی.

ف نشانه ی فراموش کرده

ن نشانه ی یادگیری ناقص

م نشانه ی نکات مهم است و این نکات مهم را برخی خودتان تشخیص می دهید. یکی از ویژگی های نوابغ، قدرت تشخیص اولویت هاست. برخی از نکات مهم را از تاکید معلم روی آن ها متوجه می شوید.

ابتدا سوالات استاندارد را از کتاب های کانون پاسخ دهید و با منابع استاندارد کار کنید. از کتاب های سه سطحی "نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر" هم که برای ترازهای 5000 به بالا، قابل استفاده ی موثر است، بهره بگیرید.

روش مطالعه ی هر کس مخصوص خود اوست. گاه روش های مطالعه ی برترها متضاد هم است ولی برای آن ها موثر بوده است چون روش مطالعه‌ی هر کسی خاص خود اوست. به همین صورت، روش یادداشت برداری هر کسی هم مخصوص خود اوست.

سر جلسه ی آزمون از آیتم های یادگیری ناقص، یک آیتم را بعد از آزمون متوجه می شوید آن هم این است که سوال دام دار است.

موضوعی دیگری که سبب یادگیری شما می‌شود این است که تا حد نهایت شما در جلسه ی آزمون تمرکز دارید.

سر جلسه ی آزمون اشتباهات متداول و بی دقتی ها هم رخ می دهند. هر کسی هم اشتباهات متداول خودش را دارد مثلا کسی مثبت و منفی را اشتباه می کند یا نیست و هست را برعکس می خواند و یا تصاعد هندسی و حسابی را با هم اشتباه می کند. این موارد را برای خودتان یادداشت کنید و این شناخت به شما کمک می کند که آن را مهار کنید که به آن شناخت درمانی می گویند و در کل تعداد اشتباهات متداول شما محدود است و زیاد نیست.

خودتنظیمی همان طور که گفتیم دو آیتم دارد. فراشناخت و هوش هیجانی.

شناخت عبارت است از حفظ کردن، تمرکز و اما مهارت های سطح بالاتر شناختی عبارتند از تصمیم گرفتن، حل مساله و استدلال.

تشخیص سوالات زمان گیر، ابتکاری و سوالاتی که در زمان استاندارد می توانید پاسخ دهید از جمله مهارت های فراشناختی است که باید بتوانید سر جلسه ی آزمون انجام دهید. تکنیک تست خوانی این است که در منزل به مدت 10 یا 15 دقیقه، سوالات را نگاه کنید و آن ها را تشخیص دهید که هر کدام چگونه هستند و طبقه بندی کنید. اصلا نیاز نیست آن ها را حل کنید. زهرا ناجی راد رتبه 8 کنکور 88 بود که دندانپزشکی شهید بهشتی درس خواند و دو رشته ای هم خواند و این روش را اجرا کرد. نکته ی دیگری که در مورد او مطرح بود این است که در دانشگاه هم برنامه ریزی را دنبال می کرد.

کار دیگری که سر جلسه آزمون می توانید انجام دهید هوش هیجانی است. هوش هیجانی متشکل است از خودآگاهی، مدیریت بر خود (قدرت نه گفتن)، آگاهی جامعه و مدیریت رابطه. از بین این 4 آیتم مهمترین مدیریت بر خود است و قدرت نه گفتن. در مورد مدیریت رابطه تاکید می کنم که رتبه های برتر غالبا رابطه ی بهتری با اولیا و دوستان خودشان دارند.

هیچ یک از ما به اندازه ی همه ی ما باهوش نیست. معین فلاحت گر رتبه 1 کنکور 88 می گفت روش دین و زندگی را از هم کلاسی خودش که ترازش از او پایین تر بود یاد گرفته است. پس می توان از همه یاد گرفت. هر که را دیدم به جهتی از من برتری داشت پس از هر کسی پندی گرفتم.

شما اگر امروز دانش آموز برتر هستید بدلیل این است که اولیای شما برتر هستند.

سر جلسه ی آزمون به جای این که هیجان زده شوید که چرا فراموش کرده اید فکر کنید که چرا فراموش کرده اید. اگر هوش هیجانی پایینی دارید از اولیای خودتان بخواهید شما را به صورت خواسته کنترل کنند و نظارت داشته باشند. حتی صبور بودن هم یکی از مهارت های هوش هیجانی است. مدیریت بحران را نیز باید بدانید. البته غلط دار بودن سوالات آزمون را در آزمون های کانون نمی توانید تجربه کنید چون سوالات آزمون های کانون غلط ندارند.

قبل از جلسه ی آزمون هدف گذاری چند از ده را انجام دهید. سه نوع هدف گذاری داریم هدف گذاری کوتاه مدت که همان هدف گذاری چند از ده است. هدف گذاری چند از ده را هر آزمون انجام دهید و آینده را خودتان بسازید نه این‌که آینده را پیش بینی کنید. آینده خودتان را با اولیای خودتان و در کنار آن ها بسازید. بهترین خودتان باشید.

دیروز که در رامهرمز بودیم، دانش آموزان رامهرمزی از من می‌پرسیدند چه کنیم که رتبه تک رقمی شویم پاسخ این است: به رتبه فکر نکنید.

برای کنترل اضطراب هم خودنگاری آغازی را انجام دهید.

از جمله بایدها و نبایدهای آزمون، غیبت نکردن است که خصلت برنامه ای بودن آزمون را به سنجشی تقلیل می‌دهد. با هر غیبت در آزمون شما خصلت برنامه‌ای آن را به سنجشی تقلیل می‌دهید و مانند این است که یک بیمار اطلاعات اشتباه به پزشک خودش بدهد در نتیجه آن پزشک قارد به تشخیص صحیح بیماری او و کمک به او نخواهد بود.

آن چه دانش آموزان از این جلسه برداشت کردند:

به عنوان یک مادر یاد گرفتم از فرزندم همواره نخواهم که بهتر شود.

سوالاتی را که زمان‌گیر هستند را تشخیص دهم.

قابلیت تجزیه و تحلیل مغز بسیار بالاست و حیف است که جلسه ی آزمون را به یک شرایط استرس زا تبدیل کنیم.

زمان آزمون، زمان محدودی برای یادگیری است.

قدرت نه گفتن.

از اشتباهاتم یاد بگیرم.

بخاطر اشتباهاتم خیلی ناراحت نشوم.

کاظم قلم چی: اصلا ناراحت نشوید.

مادر: اضطراب فرزندم را کاهش بدهم چون اضطراب خصوصا سر جلسه‌ی آزمون، لذت یادگیری را کاهش می دهد.

بازیابی خیلی مهم تر از بازخوانی است.

قدرت تشخیص اولویت ها را داشته باشم.

اشتباهات متداولم را یاد بگیرم و تکرار نکنم.

آینده ساختنی است.

مادر: با توجه به آزمون ها چنان برنامه ریزی کنم که دخترم غایب نشود.

برای حذف بی دقتی اشتباهات متداول خودم را بشناسم.

افراط در مطالعه سبب بازده نزولی می شود.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 8 آبان 94 - قسمت اول
سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 8 آبان 94 - قسمت دوم
سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 8 آبان 94 - قسمت سوم
سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 8 آبان 94 - قسمت چهارم