تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان فرزانگان در شهرستان بم

استعدادهای درخشان فرزانگان در شهرستان بم

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان فرزانگان در شهرستان بم

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان در شهرستان بم از توابع استان کرمان را تجهیز نمود. 

خانم فاطمه شمس الدینی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1388 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 185 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 قفسه کتابخانه و 2 میز مطالعه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 40/000/000 ریال ( 4 میلیون تومان) می باشد که 32/000/000 ریال(3 میلیون و 200 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 8/000/000 ریال(800 هزار  تومان) نیز از سوی آقای خراسانی نژاد نماینده بنیاد در شهرستان بم پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 372 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان فرزانگان در شهرستان بم


تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان فرزانگان در شهرستان بم