هوشمندسازی دبیرستان نمونه شهید مطهری در شهرستان سراوان

هوشمندسازی دبیرستان نمونه شهید مطهری در شهرستان سراوان

هوشمندسازی دبیرستان نمونه شهید مطهری  در شهرستان سراوان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هوشمندسازی نمود.

آقای نظر محمد اربابی ، مدیر دبیرستان  می گوید: این واحد آموزشی در سال 1376 تاسیس شده ودر سال تحصیلی جاری 128 دانش آموز  پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم  ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 46/000/000 ریال (4 میلیون و 600 هزار تومان) می باشد که مبلغ 34/000/000 ریال (3میلیون و 400 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/000/000 ریال (یک میلیون و 200 هزار تومان) از سوی آقای نصرت نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان سراوان  پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 371 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان نمونه شهید مطهری  در شهرستان سراوان

هوشمندسازی دبیرستان نمونه شهید مطهری  در شهرستان سراوان