تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکترشریعتی شهرستان سراوان

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکترشریعتی شهرستان سراوان

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکترشریعتی شهرستان سراوان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دکتر علی شریعتی در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان را تجهیز نمود. آقای علی اکبر شکرزهی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 350 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6قفسه کتابخانه، 4 میز مطالعه ، 8 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 56/200/000 ریال (5 میلیون و 620 هزار تومان) می باشدکه 41/600/000 ریال(4 میلیون و 160 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 14/600/000 ریال(1 میلیون و 460 هزار تومان) نیز از سوی آقای نصرت نماینده بنیاد در شهرستان سراوان پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 370 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان دکترشریعتی شهرستان سراوان