محیط‌های کاری سلامت‌محور نیستند

علت اصلی آمارهای مبهم مرگ شغلی عدم تشکیل پرونده‌های بهداشتی در محیط‌های کاری است.

محیط‌های کاری سلامت‌محور نیستندمرتضی ‌عزتیان رئیس اداره مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: محیط کار در ایران سلامت‌محور نیست و به سلامتی به عنوان یک اصل در محیط‌های کاری توجه نمی‌شود.

وی افزود: تا زمانی که پرونده های پزشکی به درستی تشکیل نشوند و محیط های کاری استانداردها را جدی نگیرند ‌فرایندهای کاری می‌توانند خطرناک باشند.

‌عزتیان با اشاره به اینکه اغلب مردان در معرض مرگ شغلی قرار دارند، عنوان کرد: از آنجائی که تا مردان بیمار نشوند به پزشک مراجعه نمی‌کنند تشکیل پرونده پزشکی برای آنها و‌ تشخیص علت مرگ آنها ‌در اثرحوادث یا بیماری‌های شغلی تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

وی با تاکید بر این که محیط‌های کاری با استانداردها فاصله بسیاری دارند، اظهار کرد: تا زمانی که محیط های کاری بهسازی نشوند نمی‌توان ‌آْمار درستی از مرگ شغلی در ایران اعلام کرد.

رئیس اداره مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه در ‌کشور ما ده‌ها هزار مرگ شغلی اتفاق ‌می‌افتد، اذعان کرد: گفته می‌شود در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا سالانه 150 هزار مرگ شغلی اتفاق ‌می‌افتد که این رقم ‌در ایران چند ‌برابر است‌.

وی ادامه داد: زمانی که یک نفر بر‌ اثر بیماری تنفسی فوت می‌کند اثبات مرگ فرد به دلیل آلوده بودن محیط کار یا بیمار بودن فرد ممکن نیست زیرا اغلب کارکنان از قبل پرونده بهداشتی تشکیل نداده‌اند. به طور کلی حوادثی که در محیط کار، هنگام انجام کار یا فعالیت های مرتبط با ‌کار رخ می‌دهند و منجر به مرگ فرد می‌شوند را مرگ شغلی می‌نامند.

‌عزتیان خاطرنشان کرد: محیط‌های کاری با شرایط مطلوب برای رفع حوادث زیان ‌آور فاصله زیادی دارند.

منبع :