ابداع مغزهای کوچک برای آزمایش‌های پزشکی

محققان موفق به ابداع روشی برای ساخت الگوهای مغزی نسبتا ارزان قیمت شدند که می‌توان آنها را برای آزمایش‌های پزشکی از جمله به عنوان جایگزینی برای موش‌های آزمایشگاهی به کار برد.

ابداع مغزهای کوچک برای آزمایش‌های پزشکی

به گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، این مغزهای کوچک قادر به 'فکر کردن' نیستند اما می توانند سیگنال های الکتریکی تولید کنند و اتصالات عصبی خود را موسوم به سیناپس بسازند.

محققان دانشگاه براون که این مغزهای کوچک را ابداع کرده اند، می گویند: از این مغزها همچنین می توان برای آزمایش پیوند بافت عصبی و یا آزمایش چگونگی فعالیت سلول های بنیادی، استفاده کرد.

محققان این مغزها را به عنوان یک روش جایگزین توصیف می کنند که نسبت به نمونه زنده مناسب تر هستند. برای مثال، با یک نمونه کوچک بافت زنده از یک موش می توان چند هزار مغز کوچک تولید کرد که ساخت هر کدام حدود 25 سنت هزینه برمی دارد.

برای درست کردن این مغزهای کوچک باید سلول های مد نظر را جدا و تمیز کرد و سپس آنها را روی ظروف آزمایشگاهی کشت داد. این سلول ها در عرض چند روز به صورت یک کره با قطر حدود یک سوم میلی متر رشد می کند و در عرض چند هفته به یک شبکه عصبی کوچک تبدیل می شوند.

محققان گرچه این مغزهای کوچک را که قطری حدود یک سوم میلی متر دارند، اولین و پیچیده ترین کاشت سلولی یک سیستم عصبی مرکزی نمی دانند، اما معتقدند که ساخت مغزهای ابداعی آنها به مراحل کمتری نیاز دارد و مواد مورد نیاز آن بیشتر در دسترس هستند.

منبع :