استخراج برق از فتوسنتز

محققان کانادایی موفق به توسعه فناوری سلول ریز فتوسنتزی شده‌اند که می‌تواند برق را از طریق فتوسنتز و تنفس جلبک سبز آبی استخراج کند.

استخراج برق از فتوسنتز

محققان کانادایی موفق به توسعه فناوری سلول ریز فتوسنتزی شده‌اند که می‌تواند برق را از طریق فتوسنتز و تنفس جلبک سبز آبی استخراج کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، هردو فرآیند فتوسنتز و تنفس که در سلول‌های گیاهان رخ می‌دهند، در زنجیره‌های انتقال الکترون دخیل هستند.

مفهوم اصلی این فناوری توسط گروهی از محققان دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا توسعه یافته و شامل به دام انداختن این الکترونهاست که توسط جلبک سبز آبی منتشر می‌شوند.

زنجیره‌های انتقال الکترونی فتوسنتز و تنفس در استخراج انرژی الکتریکی از جلبک سبز آبی سودمند هستند.

این سلول انرژی فتوسنتزی شامل یک آند، یک کاتد و یک غشای تبادل پروتون است.

محفظه آند از سیانوباکتری‌ها تشکیل شده و از یک عامل ردوکس که در درون کاتد وجود دارد، الکترون را به سطح الکترود می‌فرستد.

سلول ساخته شده می‌تواند ولتاژ مدار باز 993 میلی‌ولت و چگالی قدرت 36.23 وات بر دو سانتی‌متر تولید کند.

عملکرد سلول‌های نیرو می‌تواند با کاهش فضای بین دو الکترود غشاء تبادل پروتون و طراحی کارآمد سلول افزایش یابد.

به گفته محققان، این سلول‌های نیروی ریز فتوسنتز‌ی ممکن است کاربردهای نظامی و بی سیم قابل توجه را به دنبال داشته باشند. آن‌ها همچنین می‌توانند منابع نیروی خوبی برای سیستم‌های زیستی میکروالکترومکانیکی (MEMS) باشند.

البته هنوز هم چالش‌هایی برای محققان حوزه MEMS به منظور ساخت محفظه‌های مقیاس کوچک آند و کاتد که برای تولید چگالی جریان بالا و چگالی توان بالا از سلول مناسب هستند، وجود دارد.

این یافته‌ها در مجله TECHNOLOGY منتشر شده است.

منبع :