چند نکته‌ی مهم درباره‌ی شمارش تکواژ و واژه

.

چند نکته‌ی مهم درباره‌ی شمارش تکواژ و واژه


چند نکته‌ی مهم  درباره‌ی  شمارش واژه  و تکواژ


شما دانش­ آموزان  عزیز به  خوبی واقفید که  یکی از دشواری‌های درس ادبیات  فارسی شمارش واژه  و تکواژ است  و چیزی که  این  دشواری را  چند برابر نموده است 

 گاه  طرح  سؤالاتی نظیر پرسش زیر است  :


تعداد تکواژهای کدام  جمله  بیشتر است؟ ( کنکور سراسری – هنر82)

1 – اندیشمندان  با  نوشتن تاریخچه‌ی دانش بشری سیر تحول آن ها را اعلام می کنند .

2 – شاعران با ریختن لغات در قالب جمله‌ها افکار خود را ماندگار می‌کنند .

3 – معمولاً توان فرهنگ و تمدن هر کشوری را هنر و ادبیات آن کشور نشان می‌دهد .

4 – آثار ادبی نمایش‌دهنده ی اندیشه ها او باورهای عمیق آن ملت‌ها است  .


خوب پاسخ  دادن  به  چنین  پرسش‌هایی  بسیار دشوار است  و البته به مرور و با گذشت  زمان  طرح  تست‌هایی این  گونه  نیز کم‌تر و کم‌تر شد تا جایی که درکنکور 

 94 یا از بحث واژه  و تکواژ برای بعضی از گروه ها سؤالی نیامده  است  و یا  اگر هم  آمده است  ساده تر از سال‌های گذشته  بوده است  .


ما در این  نوشتار به  دنبال ارائه‌ی راهکارهایی خاص برای پاسخ  دادن  به  سوالات  شمارش واژه  و تکواژ هستیم  به  گونه ای که  هم ‌ زمان  کم‌تری نسبت به 

زمان‌های دیگر برای رسیدن به  جواب صرف کنیم   و هم  این  که  با اطمینان  بسیار بالاتری  به  پاسخ  درست تست  دست  پیدا کنیم .


فرض کنید با  تست  زیر روبه‌رو شده ایم :

در عبارت زیر به ترتیب چند تکواژ و چند واژه داریم؟

«دانشجویان کوشا ،  آینده ­سازان  فردای سرزمین  عزیزمان ،ایران، هستند . »