در فایل پیوست جهت آمادگی شما در آزمون 8 آبان تست از مبحث آمار و احتمال گذاشته‌ایم.

فایل های ضمیمه