تشخیص لکه ستاره‌یی بر سطح غول‌های قرمز به روش همگرایی گرانشی

محققان پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نشان دادند، حدود دو لکه ستاره‌یی بر روی سطح غول‌های قرمز به روش پلاریمتری قابل تشخیص هستند.

تشخیص لکه ستاره‌یی بر سطح غول‌های قرمز به روش همگرایی گرانشی

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر صدیقه سجادیان و همکارانش در تحقیقاتش بررسی کردند که هرگاه یک ستاره میدان مغناطیسی داشته باشد، جریان همرفتی برروی سطح آن به وجود می‌آید که باعث می‌شود دمای آن قسمت سطح ستاره متفاوت از دمای موثر سطح بشود و یک لکه ستاره‌یی شکل بگیرد. همگرایی گرانشی می‌تواند این سیگنال های ضعیف را تقویت کند به طوری که قابل مشاهده شوند.

لکه‌های ستاره‌یی منحنی پلاریمتری یک رویداد ریزهمگرایی گرانشی را مختل می‌کنند که با مشاهده اثر اختلال می‌توان به وجود میدان مغناطیسی پی برد و حتی مقدار آن را اندازه گرفت. در نهایت آنها نشان دادند در طول ۱۰ سال رصد به سمت هسته کهکشان حدود دو لکه ستاره یی برروی سطح غول های قرمز به این روش قابل تشخیص هستند.

دکتر صدیقه سجادیان، عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان و محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و همکارانش نتایج حاصل از تحقیقات خود را در شماره 452 ژورنال MNRAS در سال 2015 منتشر کرده‌اند.

منبع :