تاثیر رنگ چهره بر درک بیان عاطفی

محققان دانشگاه فناوری تویوهاشی در ژاپن برای درک بهتر از ترس، به بررسی تغییر رنگ چهره افراد در زمانی که می‌ترسند، پرداخته‌اند.

تاثیر رنگ چهره بر درک بیان عاطفی

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه خراسان، رنگ صورت همیشه به عنوان روشی برای توصیف احساسات به کار برده می‌شود. به عنوان مثال زمانی که عصبانی می‌شوید، چهره شما برافروخته و در زمان ترس بی‌رنگ می‌شود. اگرچه برخی پژوهش‌ها به بررسی تاثیر رنگ چهره پرداخته‌اند، اما شواهد فیزیولوژی عصبی محدودی در مورد آثار رنگ صورت بر درک بیان عاطفی وجود دارد.

دانشمندان ژاپنی در تحقیق جدید خود طی آزمایشاتی که شامل نمایش چهره طبیعی با رنگ طبیعی، چهره ترسیده با رنگ طبیعی، چهره خنثی با رنگ آبی و چهره ترسیده به رنگ آبی در هر دو شرایط نیمه خودآگاه و فوق آستانه‌ای بود، فعالیت مغزی 15 شرکت‌کننده را اندازه‌گیری کردند.

آن‌ها دریافتند چهره‌های آبی رنگ باعث واکنش متفاوتی نسبت به چهره‌های با رنگ طبیعی می‌شوند.

تتسوتو مینامی،‌ یکی از محققان اظهار کرد: ما دریافتیم که چهره‌های آبی رنگ، تاثیر نهفته واکنش مغزی N170 بیان چهره را نسبت به چهره‌های با رنگ طبیعی افزایش می‌دهد و نشانگر این است که رنگ آبی، پردازش بیان ترس را در شرایط نیمه خودآگاه تنظیم می‌کند.

این یافته‌ها، شواهد الکتروفیزیولوژیکی ارائه کرده‌اند مبنی بر این که رنگ چهره، پردازش نیمه خودآگاهی از بیان ترس است. این نتایج بطور خاص نشان داد که تاثیر رنگ چهره بر پردازش بیان بسیار چشمگیر بود. این امر نشان می‌دهد که رنگ صورت از تاثیر زیادی بر مراحل اولیه پردازش بیان در مقایسه با مراحل بعدی آن برخوردار است.

منبع :