طراحی ضرب کننده چهار عملوندی با فناوری نانو لوله‌های کربنی

در یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر، روش طراحی و پیاده‌سازی ضرب کننده چهار عملوندی چهار بیتی با استفاده از فناوری نانو لوله‌های کربنی بررسی شد.

طراحی ضرب کننده چهار عملوندی با فناوری نانو لوله‌های کربنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، نیلوفر چرمچی در پایان‌نامه خود با عنوان طراحی و پیاده‌سازی ضرب کننده چهار عملوندی چهار بیتی با استفاده از تکنولوژی نانو لوله‌های کربنی روشی مناسب برای پیاده‌سازی یکی از مدارهای داخلی کامپیوتر که از مدارهای پایه دیجیتال است ارائه کرد.

این روش ضرب کننده یکی از عنصرهای اصلی پردازنده‌هاست و برای مرکزی سازی آن از تمام جمع کننده استفاده شده است. در ابتدا یک تمام جمع کننده ارایه شده و بعد از آن سه روش برای پیاده‌سازی ضرب چند عملوندی صورت گرفته است. ضرب‌های چند عملوندی در الگوریتم‌های مختلفی از جمله گرافیک‌های چندبعدی، الگوریتم‌های رمزنگاری، توان رسانی و فیلترهای دیجیتال کاربرد دارند.

این پژوهش در دو فاز انجام شده است. در فاز اول تمام جمع کننده در متد جدید قرار داشته که چینش ترانزیستورها بسیار بهینه بوده و در نهایت ارزیابی پارامترها بهتر از روش‌های قبلی شده و در فاز دوم با اعمال این کار سه معماری جدید برای ضرب کننده ارایه شده که می‌توان از آن در پردازنده‌ها استفاده کرد.

یکی از نکات مهم پایان‌نامه این است که روش‌های به کار رفته در حد شبیه‌سازی بوده است، زیرا امکانات لازم آن برای پیاده‌سازی در ایران نیست. اولین کامپیوتر ساخته شده در این زمینه در سال 2013 در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش ایسنا، این پایان‌نامه به راهنمایی محمدرضا رشادی نژاد در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

منبع :