نوروز 96


در فایل پیوست در 15 صفحه نکته‌های مبحث گوارش آموزش داده شده است.

پس از مطالعه دقیق کتاب درسی ، این جزوه می‌تواند به جمع بندی نکته‌های این مبحث کمک کند.

نویسنده : سروش مرادی

فایل های ضمیمه
تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری