جزوه جمع‌بندی مبحث گوارش

گوارش

جزوه جمع‌بندی مبحث گوارش

در فایل پیوست در 15 صفحه نکته‌های مبحث گوارش آموزش داده شده است.

پس از مطالعه دقیق کتاب درسی ، این جزوه می‌تواند به جمع بندی نکته‌های این مبحث کمک کند.

نویسنده : سروش مرادی

فایل های ضمیمه