کشف ۲۵۰ کهکشان کوتوله باستانی توسط تلسکوپ هابل

گروهی از محققان با کمک تلسکوپ هابل موفق به کشف مجموعه‌ای از 250 کهکشان کوتوله شده‌اند.

کشف ۲۵۰ کهکشان کوتوله باستانی توسط تلسکوپ هابل

گروهی از محققان با کمک تلسکوپ هابل موفق به کشف مجموعه‌ای از 250 کهکشان کوتوله شده‌اند.

محققان قدمت این کهکشان‌ها را 600 تا 900 میلیون سال پس از انفجار بزرگ یا بیگ‌بنگ تخمین زده‌اند. شاید این زمان بسیار طولانی به نظر بیاید، اما در قیاس با تاریخ طول عمر کل جهان هستی رقمی بسیار ناچیز است. ناسا می‌گوید نور این کهکشان‌ها بیش از 12 میلیارد‌سال پس از تابیده شدن به تلسکوپ هابل رسیده‌اند.کشف ۲۵۰ کهکشان کوتوله باستانی توسط تلسکوپ هابل

دلیل جذابیت این کهکشان‌های کهنسال تنها قدمت آنها نیست، شدت کم‌نوری این کهکشان‌ها نیز به عامل جذابیت دیگری برای دانشمندان تبدیل شده‌است. به گفته جان ریچارد اخترشناسی که در این پروژه حضور دارد کم‌نورترین کهکشان ردیابی شده در این رصد هابل از هر کهکشان کم‌فروغ دیگری کم‌نورتر هستند.


منبع :