خلاصه درس ریاضی پنجم دبستان : عدد‌های مرکب

عددهای مرکب: ساعت روبه‌رو زمان 3 و 25 دقیقه و 30 ثانیه را نشان می‌دهد. به و و 3 عدد مرکب گفته می‌شود.

خلاصه درس ریاضی پنجم دبستان : عدد‌های مرکب

دانش آموزان عزیز خلاصه درس  ریاضی پنجم دبستان «مباحث آزمون 8 آبان »را از این جا دانلود کنید