خنثی‌سازی دی‌اکسیدکربن جو با باکتری اعماق دریا

گروهی از محققان دانشگاه فلوریدا در تحقیقات جدید خود نشان داده‌اند، نوعی باکتری اعماق دریا می‌تواند دی‌اکسیدکربن صنعتی موجود در جو را خنثی کند.

خنثی‌سازی دی‌اکسیدکربن جو با باکتری اعماق دریا

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان دریافتند که این باکتری، آنزیمی تولید می‌کند که می‌تواند دی‌اکسید کربن را به ترکیبات بی‌ضرر تبدیل کند.

این موجود کوچک برای مقابله با مشکلات شدید دما و فشار تکامل یافته است و در حال حاضر با برخی از شرایطی که در محیطهای صنعتی با آن مواجه هستیم، سازگاری دارد.

این باکتری که Thiomicrospira crunogena نام دارد، آنزیم کربونیک آنهیدراز تولید می‌کند که به از بین بردن دی‌اکسید کربن در موجودات زنده کمک می کند.

به گفته محققان، از آنجایی که این باکتری اعماق دریا در نزدیکی منافذ گرمابی رشد و نمو می‌کند، با دمای بالا سازگاری داشته که باعث می‌شود در فرآیند کاهش دی‌اکسیدکربن صنعتی، عملکرد مناسبی داشته باشد.

دانشمندان همچنین راهی را برای تولید این آنزیم بدون استخراج مکرر آن از اعماق دریا پیدا کردند. آنزیم مذکور می‌تواند در آزمایشگاه و با استفاده از یک مدل مهندسی ژنتیک از باکتری رایج ای‌کولای تولید شود.

تحقیقات بیشتری برای تولید یک نوع از این آنزیم که هم دربرابر گرما مقاوم باشد و هم سرعت عمل کافی برای استفاده درمحیطهای صنعتی داشته باشد، مورد نیاز خواهد بود. این محققان همچنین می‌خواهند این آنزیم را با ثبات‌تر کرده و طول عمر آن را افزایش دهند.

این یافته‌ها در مجله Acta Crystallographica D: Biological Crystallography and Chemical Engineering Science منتشر شده است.

منبع :