توسعه رشته‌های جدید علوم پزشکی براساس نیازهای کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: توسعه رشته‌های جدید براساس نیازهای کشور یکی از ملاک‌های واسپاری ماموریت‌های مناطق آمایشی بوده است.

توسعه رشته‌های جدید علوم پزشکی براساس نیازهای کشور

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر لاریجانی در نشست دبیران هیأت های ممتحنه و ارزشیابی علوم پایه، به دو مطالعه انجام شده در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درخصوص توسعه رشته های علوم پزشکی اشاره کرد.

دکتر لاریجانی با بیان متدولوژی این دو مطالعه اظهار داشت: با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها حیطه های دانشی مختلفی براساس این دو مطالعه استخراج شده که باید به رشته های موجود در این حیطه ها توجه شود.

وی افزود: براساس این دو مطالعه رشته ها در گروه های مختلف دسته بندی شده که می توان در مجموع به حیطه های حاکمیت و نظام سلامت، بهداشت و پیشگیری، تشخیص و درمان،‌ علوم پایه سلامت و فناوری اشاره نمود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: در مجموع حدود 300 رشته از این دو مطالعه استخراج شده که می توانند با برنامه ریزی مناسب در قالب تحصیلات تکمیلی برطرف کننده نیازهای کشور باشند.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: نقشه رشته های علوم پزشکی کشور تهیه شده و هدف از این مطالعات توسعه عدالت محور رشته ها باتوجه به نیازها و ظرفیت های استان های کشور و در راستای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان می باشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی همچنین به راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: به زودی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به صورت مجازی برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه ماموریت های مناطق آمایشی باتوجه به یافته های این دو مطالعه و نظرات دانشگاهها واسپاری شده، ابراز امیدواری کرد: طی چند ماه آینده با اجرای بسته های تحول و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی، شاهد اعتلای آموزش علوم پزشکی کشور باشیم.

منبع :