این سندروم اجتماعی کودکان توسط مادران بهبود پیدا می‌کند

حوزه گفتار و زبان کودکان در قالب جامعه صنعتی دچار اختلالاتی شده که این سندروم اجتماعی رو به رشد، اغلب در رفتار والدین جوان دیده می‌شود و این گروه نیز می‌توانند در بهبود آن سهیم باشند.علی قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: تربیت کودک به معنی گسترده آن بعنوان اصلی‌ترین وظیفه والدین، همواره مورد تاکید بوده است و والدین بهترین مربیان فرزندان هستند.

وی گفت: عرصه گفتار و زبان با گذر نسل بالغ جامعه در رویارویی نسل در حال رشد، با چالش‌های پیچیده‌ای روبروست و کودکان امروز در مواجهه با حضور کمرنگ والدین، تک‌فرزندی بودن، رسانه‌های مجازی و ... با اختلالات گفتار و زبان مواجه هستند.

وی گفت: دستگاه عصبی کودک مانند دستگاه گوارش باید از خوراک‌های مناسب تغذیه کند تا تکامل یابد و برای هضم خوراک‌های پیچیده‌تر آماده شود، در کودکان نیز گفتار و زبان دچار اختلالات شده که والدین به ویژه مادران در بهبود سندروم اجتماعی نقش بسزایی دارند.

وی گفت: مادران باید در رشد زبانی و رفع اختلالات گفتار و زبان کودکان خود نهایت دقت را داشته باشند تا کودکان در سنین بعدی دچار اختلالات گفتار و زبان نشوند و با هم‌صحبتی، ایجاد محیط‌های صمیمانه در خانه و با همسالان و گذاشتن وقت بیشتر و ... باید در کاهش این سندروم اجتماعی گام بردارد.

منبع :