این سندروم اجتماعی کودکان توسط مادران بهبود پیدا می‌کند

حوزه گفتار و زبان کودکان در قالب جامعه صنعتی دچار اختلالاتی شده که این سندروم اجتماعی رو به رشد، اغلب در رفتار والدین جوان دیده می‌شود و این گروه نیز می‌توانند در بهبود آن سهیم باشند.

این سندروم اجتماعی کودکان توسط مادران بهبود پیدا می‌کندعلی قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: تربیت کودک به معنی گسترده آن بعنوان اصلی‌ترین وظیفه والدین، همواره مورد تاکید بوده است و والدین بهترین مربیان فرزندان هستند.

وی گفت: عرصه گفتار و زبان با گذر نسل بالغ جامعه در رویارویی نسل در حال رشد، با چالش‌های پیچیده‌ای روبروست و کودکان امروز در مواجهه با حضور کمرنگ والدین، تک‌فرزندی بودن، رسانه‌های مجازی و ... با اختلالات گفتار و زبان مواجه هستند.

وی گفت: دستگاه عصبی کودک مانند دستگاه گوارش باید از خوراک‌های مناسب تغذیه کند تا تکامل یابد و برای هضم خوراک‌های پیچیده‌تر آماده شود، در کودکان نیز گفتار و زبان دچار اختلالات شده که والدین به ویژه مادران در بهبود سندروم اجتماعی نقش بسزایی دارند.

وی گفت: مادران باید در رشد زبانی و رفع اختلالات گفتار و زبان کودکان خود نهایت دقت را داشته باشند تا کودکان در سنین بعدی دچار اختلالات گفتار و زبان نشوند و با هم‌صحبتی، ایجاد محیط‌های صمیمانه در خانه و با همسالان و گذاشتن وقت بیشتر و ... باید در کاهش این سندروم اجتماعی گام بردارد.

منبع :