کودکان را با بازی‌های گروهی آشنا کنیم

کودکان از همان سنین پایین باید نحوه حضور در گروه را بیاموزند و هیچ فضایی بهتر از بازی‌های گروهی برای آموزش آنها نیست.

کودکان را با بازی‌های گروهی آشنا کنیم

کودکان از همان سنین پایین باید نحوه حضور در گروه را بیاموزند و هیچ فضایی بهتر از بازی‌های گروهی برای آموزش آنها نیست.

امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کودک باید بداند رعایت نوبت در استفاده از اسباب بازی‌های موجود، چه این اسباب بازی‌ متعلق به خودش باشد چه از آن دیگری، بسیار حائز اهمیت بوده و این آموزش تنها در شرکت دادن فرزندانمان در بازی‌های گروهی امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند که کودکان در سنین 4 تا 5 سال در مرحله‌ای هستند که می‌توانند یاد بگیرند به اشتراک گذاشتن اسباب بازی‌ یا هر وسیله دیگری با همبازی‌ها لذت بخش است.

این جامعه شناس با بیان اینکه والدین وظیفه دارند به کودک بخشندگی و دوری از خود خواهی را با نمایش گذاشتن این خصیه‌ها آموزش دهند گفت: وقتی که کودک برای حفظ اسباب بازی‌هایش ترد خویش، داد و بیداد و مشاجره می‌کند به او کمک کنید تا هر آنچه را که اتفاق می‌افتد، به درستی درک کند و اگر چیزی را در پشت سرش قرار داده و به کسی نمی‌دهد برای او توضیح دهید که با این کار، دوستانش در مورد او چه فکری می‌کنند.

منبع :