گفتگو با احمد باجلان رتبه‌ی 1 ساخت و تولید

گفتگوی صمیمانه با احمد باچلان رتبه‌ی 1 ساخت و تولید

گفتگو با احمد باجلان رتبه‌ی 1 ساخت و تولید

گفتگو با احمد باجلان رتبه‌ی 1 ساخت و تولید

خودتان را معرفی کنید؟

احمد باجلان هستم رشته ساخت وتولید رتبه 1 کشوری از شهر قزوین

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

من از کتاب های قهوه ای استفاده کردم به خصوص کتاب ریاضی 3 و کتاب جامع چون درسنامه های خوب وتست های درس به درس جامع و پاسخ نامه ی خوبی داشتند.

دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموز چه نقشی در درس خواندن شما داشت؟

من از دفتر برنامه ریزی استفاده میکردم و باعث میشد برنامه ریزی خوبی داشته باشم و با برنامه راهبردی پیش بروم و و همچنین کتاب خود آموز را در همان روز با کمک پشتیبانم تکمیل می کردم نقش بسیار موثری در تست زنی من داشت.

نظرتان در مورد برنامه راهبردی چیست؟

برنامه ی راهبردی یکی از برنامه های جامع و کامل بود و اگر کسی به آن عمل نماید می تواند درس هایش را 2 تا 3 بار مرور کند. و اگر کسی در آزمون های قلم چی غیبت می کرد می توانست با ایستگاه های جبرانی که در برنامه ی راهبردی وجود داشت به برنامه آزمون ها برسد.

نقش اولیاشما در کنکور چقدر بود؟

اولیای من نقش بسیار موثری داشتند هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی باعث پیشرفت من شدند.

در یک جمله پدر و مادر خود را وصف کنید.

پدر و مادر 2 فرشته ای هستند که اگر نباشند آدم به موفقیت نمی رسد.

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بدلیل اینکه سر کار می رفتم و فرصت نداشتم به کانون مراجعه کنم کارنامه ها را بیشتر از سایت کانون دریافت می کردم و همچنین از بخش اخبار سایت و مقالات بخش هنرستان استفاده می کردم.

شما چند سال عضو کانون بوده اید ؟

من 2 سال عضو کانون بودم با 3 آزمون غیبت

عامل موفقیت شما در کنکور چیست؟

عامل اصلی موفقیت من توکل به خدا بود و بعد هم کمک های فراوان خانواده.


تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی