قدم بر پله‌ی سوم موفقیت با هدف‌گذاری

همه‌ی ما می‌دانیم که خودشناسی پله‌ی اول موفقیت است و سپس با تلاش به پله‌ی دوم رسیده‌ایم؛ اما اکنون؟

قدم بر پله‌ی سوم موفقیت با هدف‌گذاری

همه‌ی ما می‌دانیم که خودشناسی پله‌ی اول موفقیت است و سپس با تلاش به پله‌ی دوم رسیده‌ایم؛ اما اکنون؟

اکنون باید به سمت پله‌ی سوم حرکت کنیم. خودشناسی ابتدای مسیر ما را مشخص می‌کند و راهمان را روشن می‌کند اما آیا تا به حال به انتهای راه اندیشیده‌اید؟

«برای چه چیزی تلاش می‌کنم؟ هدف من چیست؟» این پرسشی است که اکنون زمان آن رسیده که به آن فکر کنیم.

کلمه‌ی موفقیت را بار‌ها شنیده‌ایم اما آیا تا به حال به آن فکر کرده‌ایم یا می‌دانیم که چگونه به آن خواهیم رسید؟

افرادی که به موفقیت رسیده‌اند کسانی هستند که «هدف» داشته‌اند و در طول زمان با «برنامه‌‌ریزی» به آن رسیده‌اند. پس باید مشخص کنیم که برای چه چیز تلاش می‌کنیم و برای آن برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم تا به موفقیت برسیم.

اتفاقی که در جلسه‌ی بررسی کارنامه‌ی هر آزمون می‌افتد همین است. شما بعدازظهر هر آزمون علاوه بر این‌که از عملکرد دو هفته‌ی خود آگاه می‌شوید در عین حال می‌توانید اقدام به کار مهم دیگری کنید. تنها ابزاری که نیاز دارید برنامه‌ی راهبردی و کارنامه‌ی آزمون صبح است.

با بررسی کارنامه‌ی خود، چند از ده خود را در هر درس پیدا کنید و در کاغذی بنویسید. به عنوان مثال در درسی مثل ریاضی درصد شما 27 است و چند از ده شما در آن درس 3 می‌شود.

پس از آن‌که این کار را برای همه‌ی درس‌ها انجام دادید برنامه‌ی راهبردی را جلو روی‌تان بگذارید و برای هر درس مبحث‌های آزمون بعد را یادداشت کنید.

اکنون وقت آن رسیده است که با دانسته‌هایی که به دست آورده‌اید هدف‌گذاری خود را برای آزمون بعد مشخص کنید. در هر درس به چند از ده خود بنگرید و با توجه به مبحث آزمون بعد، چند از ده خود را در آن درس برای آزمون بعد یادداشت کنید.

چند پیشنهاد:

1. در هر آزمون حداقل در یک درس و حداکثر در سه درس هدف‌گذاری افزایشی داشته باشید و بقیه‌ی درس‌ها را در همان چند از ده قبلی حفظ کنید. این به آن معناست که اگر در آزمون قبل 4 ساعت برای ادبیات وقت گذاشته‌اید و این درس جزء هدف‌گذاری‌های این آزمونتان نیست باید باز هم در همان حد آزمون قبل وقت بگذارید. هدف‌گذاری برای چند درس به معنای فراموشی بقیه‌ی درس‌ها نیست.

2. سعی کنید درس‌هایی را که در آزمون بعد پوششی هستند جزء درس‌های هدف‌گذاری افزایشی قرار دهید و حتماً همه‌ی سؤال‌های آن درس را از آزمون قبل یاد بگیرید.

3. افزایش چند از ده شما می‌تواند فقط 1 عدد باشد. به هیچ وجه بیش‌تر از یک واحد به آن اضافه نکنید. اگر آزمون قبل 3 از ده بوده‌اید در این آزمون یا 3 یا 4 می‌توانید بزنید.

با توجه به هدف‌گذاری، ستون پیش‌بینی دفتر برنامه‌ریزی را پر کنید و برای درس‌های هدفتان وقت بیش‌تری بگذارید.