کارنامه‌ی آزمون؛ تصویر پاسخ‌برگ

می‌دانید که در آزمون‌ها برخلاف امتحانات کلاسی تمام سؤالات نمره‌ی یکسانی دارند، پس از همین سؤالات ساده و نسبتاً ساده برای بهبود عملکردتان نهایت استفاده را ببرید.

کارنامه‌ی آزمون؛ تصویر پاسخ‌برگ

وقتی کارنامه‌ی آزمون را دریافت می‌کنید کدام قسمت آن نظر شما را جلب می‌کند؟ درصدها؟ تراز؟ رتبه؟ چند از 10؟ نمودار ضریب رشد؟ نمودار تعادل مطالعاتی؟ اما یک قسمت بسیار مهم و کاربردی وجود دارد که اغلب به آن توجهی نمی‌شود: تصویر پاسخ‌برگ

تصویر پاسخ‌برگ با تمام راهنمایی‌های اطراف آن می‌تواند کمک بزرگی برای تحقق هدف‌گذاری‌های‌تان باشد. با توجه به توضیحات سمت راست تصویر پاسخ‌برگ به دنبال سؤالات ساده و نسبتاً ساده‌ی آزمون که پاسخ نداده‌اید یا پاسخ اشتباه داده‌اید، بگردید. اگر قرار است این سؤالات برای شما ساده باشند پس حتماً مشکل جدی‌ای وجود دارد که نتوانستید پاسخ صحیح را بیابید. ممکن است دلیل آن بی‌دقتی، عدم تسلط بر آن مبحث یا شیوه‌ی نادرست مطالعه باشد. مشکل را برطرف کنید تا در آزمون بعدی بتوانید چند از 10 بهتری کسب کنید.

می‌دانید که در آزمون‌ها برخلاف امتحانات کلاسی تمام سؤالات نمره‌ی یکسانی دارند، پس از همین سؤالات ساده و نسبتاً ساده برای بهبود عملکردتان نهایت استفاده را ببرید.

موفقیت ساده است. جویای آن باشید.