نگاهی به زوایای پنهان کتاب‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر

با چشمانی نگران و خیره به کارنامه‌ی پسرش ادامه داد: «نمی‌دانم چرا در مدرسه نمرات خوبی دارد، اما در آزمون آشفته و بی‌قرار است.

نگاهی به زوایای پنهان کتاب‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر

با چشمانی نگران و خیره به کارنامه‌ی پسرش ادامه داد: «نمی‌دانم چرا در مدرسه نمرات خوبی دارد، اما در آزمون آشفته و بی‌قرار است. تست‌ها را نمی‌شناسد و در جلسه‌ی آزمون سردرگم است. در بعضی مباحث عملکرد خوبی دارد و در برخی موارد بسیار ضعیف است. حس می‌کنم شناخت و معیار درستی از شرایط خود ندارد. من از شما می‌خواهم که راهکار یا ابزار مناسبی برای پیشرفت آگاهانه‌ی او معرفی کنید.»

یاد اتفاق چند روز پیش از آن افتادم؛ هنگامی که در کتاب‌فروشی به دانش‌آموزی با شرایط مشابه کتاب نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر را پیشنهاد کردم.

در این کتاب در ابتدای شروع هر زیربخش، انتظار و توقعی که در میزان پاسخ‌گویی چندتا از ده‌تا از دانش‌آموز می‌رود با توجه به بازه‌ی ترازی او، مشخص شده است و این نکته‌ای بسیار مهم در شناخت دانش‌آموز نسبت به شرایط خودش است. معیاری بسیار قوی در تشخیص این‌که در هر بازه‌ی ترازی که هستیم چه میزان تست را از آن مبحث مشخص باید پاسخ‌گو باشیم. این‌جاست که نقاط قوت و ضعف به صورت کاملاً مبحث‌محور و تفکیک‌شده برای دانش‌آموز روشن می‌شود.

جریان را تعریف کردم. انگار راه نجاتی پیدا کرده بود. آن مادر نگران حالا آرام نشسته بود و به راهکاری جدید فکر می‌کرد.

هنگام خروج پرسید: «نزدیک‌ترین کتاب‌فروشی به این‌جا کجاست؟»