پاییز، فصل کاشت و مراقبت

خداوند زندگی انسان‌ها را بر اساس قوانین ثابت و اصولی خلق کرده است.

پاییز، فصل کاشت و مراقبت

خداوند زندگی انسان‌ها را بر اساس قوانین ثابت و اصولی خلق کرده است. همه چیز در این جهان بر اساس پایه‌ی منطقی است؛ مانند قانون عمل و عکس‌العمل، کاشت و برداشت و... .

مثلاً مزرعه‌داران به‌خوبی می‌دانند که در فصل مخصوصی باید کاشت کنند و طی زمان و در طی فرایندهای مختلف و زمان‌بر به محصولات خود برسند و در آخر نتیجه و محصول کار خود را برداشت کنند. اگر در زمان مخصوصی که زمان کاشت است، سهل‌انگاری کنند، در پایان دچار بی‌‌حاصلی و پشیمانی می‌شوند. برای دانش‌آموزان نیز این روزها فصل کاشت و آموختن و یاد گرفتن و به دست آوردن اندوخته‌های جدید و علم است. در این ماه‌ها باید تمام تلاش خود به کار بگیرند و از نهال نوپای خود که با دانش و زحمت آن را کاشته‌اند مراقبت کنند و نگذارند با بی‌توجهی و سهل‌انگاری و موکول کردن کار امروز به فردا این نهال نوکاشته‌ی علم خشک شود. بعد از این ماه‌ها‌ی پرتلاش در زمان امتحانات، وقت برداشت محصول می‌رسد و نهال کوچک دانشی که کاشته‌اند به بار می‌نشیند و نتیجه‌ی تلاش‌ها و مراقبت‌های خود را می‌بینند.

اگر اکنون که زمان کاشت و تلاش است سهل‌انگاری و بی‌توجهی کنید در فصل برداشت دست‌های‌تان خالی می‌ماند و محصولی برای شما نخواهد ماند غیر از افسوس.