به سوی هدف پیش برو

تا حالا به این فکر کردی که هدف چه نقشی در کار‌های روزانه‌ی ما دارد؟

به سوی هدف پیش برو

تا حالا به این فکر کردی که هدف چه نقشی در کار‌های روزانه‌ی ما دارد؟

چند بار با سؤالِ «وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه‌کاره شوی» روبه‌رو شدی؟

به این سؤال چه جواب یا جواب‌هایی دادی؟

«هدف» همان چیزی است که تو آن را برای خودت بهترین می‌دانی. به توانایی‌ها و استعدادهایت فکر می‌کنی و بعد به خودت می‌گویی:

«من می‌توانم یک پزشک/ مهندس/ روان‌شناس/ ورزشکار/ و... بسیار موفق شوم.»

داستان دلپذیر موفقیت از این‌جا شروع می‌شود. این‌جاست که قدم اول را برداشته‌ای و در شرایط آماده برای برداشتن گام‌های بعدی قرار گرفته‌ای. این روزها باید به استعداد‌هایت بیش‌تر از هر زمان دیگری توجه کنی. در محاسبات ذهنی قوی عمل می‌کنی یا در درک و توضیح مفاهیم درس علوم مهارت داری؟

در بازی‌های گروهی و ورزش‌های انفرادی موفق هستی یا در نوشتن یک انشا با موضوع مشخص؟

در حفظ و تسلط بر مطالب مسلط‌تر هستی یا در صحبت و سخنرانی برای یک جمع دوستانه؟

شناختن استعداد‌های درونی کار تو را برای ترسیم هدف بسیار ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کند. اگر فکر می‌کنی که می‌توانی بدون داشتن هدف‌های بزرگ و جذاب به موفقیت برسی، سخت در اشتباهی دوست خوبِ سخت‌کوش من.

هدف، خودِ مقصد است؛ همان تلاش و تکاپو و همان رسیدن است. هدف، تمام زیبایی‌هایی است که در راه موفقیت تجربه خواهی کرد. هدف تو عنصر سازنده‌ی تمام جهان اطراف توست.

داستان موفقیت از تعیین هدف شروع می‌شود و هیچ وقت تمام نمی‌شود.